Tujuan Bercerita Dalam Kelas

  1. Memotivasikan serta menimbulkan minat murid
  2. Melatih murid untuk menguasai kemahiran.
  3. Memupuk nilai murni yang ada dalam cerita.
  4. Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok. 
  5. Melatih murid menyusun idea secara teratur. 
  6. Melibatkan murid secara aktif dalam sesi bercerita. 
  7. Memperkaya pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. 
  8. Menambahkan bahan untuk menulis karangan. 

No comments:

Post a Comment